علی کریمی با اعلام این خبر گفت: پارسال ۱۸ هزار تن میگو در مزارع استان برداشت شد که نزدیک به ۸۰ درصد از محصول تولیدی صادر شد.

وی در ادامه با عنوان اینکه اکنون ۱۰ هزار هکتار مزرعه پرورش میگو در هرمزگان فعال است و ۲۰ هزار هکتار دیگر نیز در حال واگذاری است، تصریح کرد: با بهره‌برداری از ۳۰ هزار هکتار از مزارع واگذاری شده سطح تولید میگو در هرمزگان به ۱۵۰ هزار تن می‌رسد.

معاون آبزی‌پروری اداره کل شیلات هرمزگان اظهار کرد: اکنون ۳ هزار نفر در مزارع میگو اشتغال دارند که تولید مزارع جدی به بیش از ۳۰ هزار شغل می‌رسد.

کریمی عنوان کرد: برای بهره‌مندی افراد بومی و محلی و صیادان سنتی ۵ هزار هکتار از مناطق ساحلی در سیریک، جاسک و بندرعباس در دست مطالعه است.