وزارت امور خارجه کوبا در بیانیه‌ای که در همین زمینه منتشر کرده ادامه داده است: نقض این گونه تعهدات بین المللی بر ضد قوانین همزیستی بین کشور ها‌ست و می‌تواند عواقب جدی برای ثبات و امنیت در خاورمیانه داشته باشد. کوبا مخالف استفاده از اقدامات اقتصادی یکجانبه تحمیلی بر علیه کشورهاست و حق مشروع همه کشور ها در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای را به رسمیت می‌شناسد.

همچنین از شورای امنیت سازمان ملل  متحد می‌خواهیم که به مسولیتی که منشور سازمان ملل متحد برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی بر عهده آن‌ها قرار داده عمل کرده و خواستار اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ ( ۲۰۱۵) درباره مسئله هسته‌ای ایران که به اتفاق آرا در این سازمان به تصویب رسید، می‌باشیم.