بر اساس اطلاعات مرکز لرزه نگاری این زمین لرزه در ساعت ۱۱ و ۴۲ دقیقه رخ داده است.

عمق وقوع این زمین لرزه ۱۰ کیلومتری زمین بوده است.

از خسارات زمین لرزه گزارشی منتشر نشده است.