رئیس کمیسیون اتحادیه آفریقا در بیانیه خود با اشاره به تایید مکرر آژانس بر اجرای کامل تعهدات برجامی کشورمان، افزود: برجام سندی است که به اتفاق آرا، مورد تایید شورای امنیت قرار گرفته است. اتحادیه معتقد است تصمیم اخیر دولت آمریکا زمینه بروز تنش و ناامنی در منطقه را افزایش داده و علاوه بر خدشه‌دار کردن اعتبار تعهدات بین المللی، ضربه‌ای جدی به چندجانبه‌گرایی و رژیم بین المللی بازرسی هسته‌ای وارد کرده است.

اتحادیه آفریقا در این بیانیه کلیه امضاکنندگان برجام را به رعایت تعهدات این سند مهم بین المللی و نجات آن فراخوانده و از تمامی کشورها و جامعی که در حمایت از برجام اعلام موضع نموده اند تقدیر می‌کند.

اتحادیه آفریقا که عمیقا به چندجانبه گرایی متعهد بوده و به حقوق بین الملل احترام می‌گذارد، در همکاری با اعضای جامعه بین المللی از هیچ تلاشی برای حمایت از برجام دریغ نخواهد کرد.

اتحادیه آفریقا متشکل از ۵۵ کشور عضو آفریقایی است و به عنوان عالی ترین نهاد بین المللی قاره آفریقا، نقش مهمی در تصمیم سازی کشورهای آفریقایی در صحنه بین المللی داراست.