حسین کمالی صبح امروز در همایش علمی تحزب و توسعه با اشاره به این‌که «نبود  احزاب حلقه مفقوده در توسعه کشور است»، اظهار کرد: در هر گفت‌وگویی به این نقیصه اشاره شده است اما به چگونگی خروج از این وضعیت چندان توجه نشده است.

وی با اشاره به این که «احزاب و کار حزبی در ایران با اتهامات مختلفی روبرو است»، تصریح کرد: کسی که می‌خواهد وارد کار حرفه‌ای شود پیشاپیش با این اتهامات روبرو است.

وی ادامه داد: ما سیاست را به معنای منافق بودن و سر یکدیگر کلاه گذاشتن تعریف کرده‌ایم. در این تعریف از سیاست هیچ گونه هم افزایی ایجاد نمی‌شود؛ زیرا افراد می‌خواهند بر دیگران سلطه پیدا کنند. متأسفانه عده‌ای هم با همین تفکر وارد کار حرفه‌ای شدند و در واقع رابطه قدرت برای خدمت که شهید بهشتی آن را مطرح کرد معنای خود را از دست داده است.

رئیس خانه احزاب خاطرنشان کرد: موقعیت حزبی ما به قدری ضعیف است که احزاب اداره کننده صحنه سیاسی کشور نیستند و یک کلمه «تکرار می‌کنم» نارضایتی‌های اجتماعی را به حرکت درمی‌آورد. این یعنی به لحاظ توسعه یافتگی سیاسی عقب هستیم.

وی با اشاره به این‌که «حزب موجب افزایش مشارکت می‌شود»، گفت: تنوع احزاب موجب می‌شود که مردم حق انتخاب پیدا کنند. حق انتخاب نیز اولین شایسته توسعه انسانی است. من معتقدم باید احزاب با دیدگاه‌های مختلف وجود داشته باشند، همدیگر را تحمل کرده و حرف هم را گوش کنند و با هم رقابت کنند تا مردم از بین آن‌ها دست به انتخاب بزنند. حتی اگر مردم انتخاب اشتباه کردند باید به آن انتخاب احترام بگذاریم؛ زیرا مردم در مرحله بعد اشتباه خود را تکرار نمی‌کنند. نباید کسی خود را قیم مردم بداند و به جای آن‌ها تصمیم بگیرد.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه با اشاره به این‌که «ما باید نگاه خود را نسبت به احزاب تغییر دهیم»، خاطرنشان کرد: موضوع فعالیت احزاب، سیاست است اما احزاب سعی می‌کنند که بگویند خیلی هم سیاسی نبوده و دنبال قدرت نیستیم در حالی‌که احزاب برای تشکیل دولت آمدند. احزاب آمده‌اند تا قاعده گردش نخبگان را شکل دهند، نخبگان هم باید تغییر کنند نه این‌که تا آخر عمر در مسئولیت خود بمانند.

وی تصریح کرد: احزاب باید برای اداره کشور برنامه داشته باشند. وجود حزب سایه یک نعمت است برای حزب حاکم چون اشکالات را بیان کرده و برنامه‌ها را نقد می‌کند.

وی همچنین گفت: ما در احزاب شاهد شخص‌گرایی و شخص‌پرستی هستیم در حالی‌که باید از اشخاص عبور کنیم و به برنامه‌ها برسیم. مردم هم باید به برنامه‌ها رای دهند نه به کسی که بهتر است. احزاب هم باید یاد بگیرند که رقابت برنامه‌ای با سایر احزاب داشته باشند.

رئیس خانه احزاب در پایان اظهار کرد: در قانون احزاب، تشکل‌های سیاسی، مدنی و صنفی با هم جمع شده‌اند در حالیکه ماهیت این تشکل‌ها متفاوت است و ما در خانه احزاب با نمایندگان مجلس در حال مذاکره برای اصلاح این قانون هستیم.