اصغر فرهادی، کارگردان مشهور سینما به خروج آمریکا از برجام واکنش نشان داده و اظهار تاسف کرد. او گفت: آمریکا فکر می‌کند با این کار حکومت ایران را تحت فشار قرار می دهد اما مردم ایران هم تحت تاثیر قرار گرفته و فشار اصلی به آنها وارد می‌شود.