پهبادی که به منظور جاسوسی و فیلمبرداری در آسمان غزه مشغول پرواز بود توسط مردم فلسطین سرنگون شد. برخی خبرها حاکی از آن است که این پهباد توسط تیر و کمان و سنگ منهدم شده است.