یکی از آن «چیز» ها علامت «؟» و «!» همزمانی است که در ذهنم ایجاد شده و علت ایجاد این دو علامت هم یک برنامه تلویزیونی و خصوصا مجری آن است.

در این برنامه تلویزیونی تبلیغات مختلف و عجیب و غریبی انجام می شود مثل تبلیغ عجیب آن کرم ضد چروک که ظرف چند دقیقه چین های صورت را به کل نابود می کند و از بین می برد.

یکی از تبلیغات عجیب دیگر، نوشابه ضد سرطان است. البته بنده در این جا بحثی بر روی ضد سرطان بودن یا نبودن این نوشابه ندارم ،بحثم سخن مجری محترم برنامه است که برای فروش آن نوشابه حرف عجیبی زد که با هیچ متر و معیاری جور در نمی آید.

مجری محترم در تبلیغ این نوشابه که آن را ضد سرطان می نامید گفت:«ما بی جهت چیزی را تبلیغ نمی کنیم. مثلا همین نوشابه ضد سرطان را تا تست نکردیم و از نتایجش مطمئن نشدیم اینجا تبلیغش نکردیم»!

*****

درمان بیماری سرطان اگر دیر نشده باشد زمان بر است. مراحل سخت شیمی درمانی،پیوند مغز و استخوان و... حالا چگونه دوستان، ضد سرطان بودن آن نوشابه را در زمان اندکی تست کرده و از نتایجش مطمئن شده اند؟!

یعنی برای جذب اسپانسر باید دست به هر نوع تبلیغ و هر شیوه تبلیغی و هر کالایی زد؟!