محمدمهدی زاهدی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص خروج آمریکا از برجام اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران از اینگونه تهدیدات و بلوف‌ها نه تنها نمی‌هراسد بلکه محکم‌تر و استوارتر راه خود را در پیش خواهد گرفت.

وی خطاب به دولتمردان و رییس‌جمهور گفت: ما نگران تحریم‌های آمریکا و برجام لغو نیستیم و اگر دو سه ماه گذشته آمریکا و مواضع ترامپ را در نظر بگیریم مشاهده می‌کنیم رییس جمهور آمریکا تغییراتی در کابینه خود انجام داد تا افراد موافق با سیاست‌های ضد برجامی و ضد نظام جمهوری اسلامی ایران خود برسر کار بیاورد.

وی ادامه داد: پیشنهاد دلسوزانه‌ام به دولت این است که مردم از مدیرانی که روحیه انقلابی ندارند و با تسامح مسایل را دنبال می‌کنند، نگران هستند نه از تهدیدات ترامپ و خواهان مدیرانی یا مشی جهادی و انقلابی همراه با درایت، بصیرت، شجاعت و مشورت و توجه به منویات رهبری و مطالبات مردمی، هستند.

 

رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان این‌ اعتقاد که «هم‌زمان دولت باید در تیم اقتصادی خود تغییرات جدی ایجاد کند»، تصریح کرد:  رییس جمهور باید تصمیم انقلابی بگیرد و شرایط کشور را به‌گونه‌ای ترسیم کند که مردم دریابند که تحول در کشور می‌خواهد ایجاد شود.

وی خطاب به رییس قوه قضاییه نیز گفت: در پیاده کردن عدالت با مدیران متخلف محکم برخورد و نام متخلفین را به مردم اعلام کنید تا مردم باور کنند قوه قضائیه ما به هیچ عنوان در مبارزه با بی عدالتی، رانت، رشوه و ... کوتاه نخواهد آمد حتی اگر قاضی خودش باشد. اگر مردم انقلابی ما این موارد را ببینند صبر انقلابی پیشه می‌کنند و منویات مقام معظم رهبری را آویزه گوش خود خواهند کرد.