نایب رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در گفت وگو با خبرآنلاین با بیان اینکه در شرایط کنونی مهمترین کارتصمیم های اقتصادی سنجیده است،اظهارداشت:«به نظرمن در درجه اول دولت باید به طور روشن وضعیت اقتصادی کشور را تشریح کند.از سویی با کمک از بخش خصوصی و  فعالان اقتصادی می توان از شرایط پیش رو و البته هر گونه هیجان در بازار عبور کرد.»

او با تاکید براینکه تحریم های اقتصادی موضوع جدیدی برای در کشور ما نیست، اضافه کرد:« ایران پیش از این هم سال ها تحریم بوده و این شرایط را در سالهای قبل هم تجربه کرده ایم.»

سلیمی گفت:« در سال های پیش از این که ایران در تحریم های سختی بود، روابط اقتصادی با کشورها و شرکت های مختلف داشتیم و از راه ها و روش های خاصی برای خنثی کردن تحریم ها استفاده می کردیم و بنابراین به راحتی می توان آن روش ها را دوباره اجرایی کرد.»

او افزود: «بنابراین باز هم می توانیم در صورت افزایش تحریم ها از همین روش ها استفاده کنیم.»

مشاور رییس اتاق تهران با بیان اینکه شرکت ها و کشورهای زیادی در دنیا وجود دارند که بدون توجه به تصمیمات آمریکا با ما همکاری می کنند،عنوان کرد:« همانطور که در گذشته با آنها کار کردیم،باز هم می توانیم با آن ها کار کنیم. مثلا برخی بانک در دنیا اصلا با دلاری کار نمی کنند و فقط با یورو وسایر  ارزهای کار می کنند.»