فردی که به‌عنوان شهردار انتخاب خواهد شد، باید چهره ملی و شناخته شده‌ای باشد و توان حل مسائل شهری اعم از حمل‌و‌نقل عمومی، ترافیک و محیط‌زیست، خدمات شهری، تامین مالی شهرداری و... را داشته باشد و بتواند با سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها وارد تعامل شود.

از این رو، دو گزینه موجود افشانی و مکارم هیچ‌یک چندان چهره شناخته شده‌ای نیستند به همین دلیل انتظار می‌رفت که در شهرداری تهران یک عنصر شناخته شده و با سابقه‌تری باشد، اما نتیجه به‌گونه‌ای پیش رفت که در نهایت از میان چهار گزینه باقیمانده افشانی و مکارم با رأی بالایی انتخاب شدند.

 اعضای شورای شهر می‌توانند جناح سیاسی داشته باشند، اما وقتی سخن از خدمت به جامعه و کارآیی نظام باشد باید نگاه‌های سیاسی را کنار گذاشت و با دید کارشناسی و بر اساس منافع جامعه به مساله نگاه کرد. اگر شورای شهر با این دیدگاه به جمع‌بندی رسیده باشد اشتباه است و قطعا تاوان پشت کردن به اعتماد عمومی را خواهد داد و در صورتی که شورای شهر طی سه سال باقیمانده مطلوب عمل کند قطعا در انتخابات آتی مردم به او اقبال نشان خواهند داد و اعضای شورای شهر بازهم در معرض انتخاب مردم قرار می‌گیرند، در صورتی که اعضای شورای شهر نتوانند رضایت مردم را جلب کنند، قطعا بازنده اصلی، اعضای شورای شهر خواهند بود.