در بخشی از بیانیه وزارت امور خارجه کرواسی آمده است: کرواسی از خروج ایالات متحده آمریکا از توافق  برنامه هسته ای با ایران (برجام) متاسف است. کرواسی همراه با شرکای اروپایی در اتحادیه اروپا همچنان متعهد و بطور کامل پایبند اجرای موثر برجام است و انتظار دارد ایران به اجرا و تحقق تمام مسئولیت‌های قید شده در برجام ادامه دهد. ما خواهان گفت‌وگو با شرکای اتحادیه اروپا در خصوص شرایط جدید برای یک رویکرد مشترک هستیم.

در ادامه آمده است: برجام علاوه بر جنبه‌های امنیتی کلیدی، مدلی برای معماری عدم اشاعه سلاح‌های مخرب و امنیت و ثبات منطقه و اروپا،  برجام فضای جدیدی برای تقویت روابط با ایران را در بسیاری از حوزه‌ها ایجاد کرد و فرصت برای توسعه همکاری اقتصادی و تجاری به نفع شهروندان اتحادیه اروپا و ایران را ایجاد کرد. جمهوری کرواسی در این راستا بر لزوم تلاش برای حفظ فرصت‌های ارائه شده از طریق حفظ این توافقنامه و منافع اقتصادی، تجاری و کسب و کار تاکید می‌ورزد.

این بیانیه می‌افزاید: ایالات متحده آمریکا همچنان شریک و متحد ماست و ما انتظار داریم که با آنها درباره این موضوع و درباره مسائل دیگر که در راستای منافع مشترک است، گفت‌وگو کنیم.