برانکو سرمربی تیم فوتبال سرخپوشان پایتخت در حاشیه مراسم جشن قهرمانى پرسپولیسگفت: خشنود هستم که در ایران زندگى مى کنم.

او ادامه داد: روند توسعه پرسپولیس بر ٣ مبنا بود که بردن حداکثر جام هاى قهرمانى یکى از آنها بود.

برانکو درباره لیگ قهرمانان آسیا اظهار کرد: رویاى ما قهرمانى در آسیاست. باشگاه پرسپولیس از هر بازیکنى برایمان مهم است. بازیکنان موظف هستند که اصول باشگاه را رعایت کنند.