دادگاهی در آلمان امروز-چهارشنبه- استفاده یک معلم مسلمان از روسری را ممنوع کرد.

پیشتر دبستانی در آلمان از استخدام معلم مسلمانی که قصد استفاده از روسری در کلاس درس را داشت، خودداری کرد. مساله‌ای که با شکاین معلم مسلمان همراه شد.

این مساله به دادگاه ارجاع داده شد. دادگاه آلمان نیز امروز به نفع مدرسه رای داده و اعلام کرد طبق قانون آلمان، استفاده از نماد‌ها و پوشش‌های مذهبی در مدارس این کشور ممنوع است.