، یک منبع امنیتی عراقی اعلام کرد: مقررات منع آمد و شد در بغداد از سات ۱۲ جمعه شب تا ۱۲ شنبه شب اعمال می شود.

یک منبع آگاه عراقی نیز بیان کرد که کمیته تشکیل شده از سوی حیدر العبادی نخست وزیر عراق دستور به بستن مبادی و فرودگاهها در روز برگزاری انتخابات یعنی 12 ماه مه جاری داده است.

بر اساس این گزارش؛ از جمعه ساعت ۱۲ شب جمعه تا شنبه ساعت ۱۲ شب این روند ادامه دارد.

شایان ذکر است که انتخابات پارلمانی لبنان قرار است شنبه آینده ۱۲ ماه مه(۲۲ اردیبهشت) جاری برگزار شود.