زید رعد الحسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل  روز چهارشنبه از ترکیه خواست «فورا» وضع فوق العاده را در این کشور لغو کند تا اعتبار انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی زودهنگام در این کشور تضمین شود.  

زید رعد الحسین در بیانیه‌ای اعلام کرد «دشوار است بتوان تصور کرد چگونه انتخابات معتبر در محیطی که افکار مخالف و اعتراض‌ها به حزب حاکم به این شدت مورد مجازات قرار می‌گیرد، برگزار شود.»

چند روز پس از کودتای نافرجام در ترکیه در ژوئیه ۲۰۱۶، وضع فوق العاده در این کشور برقرار شد و از آن پس بی وقفه تمدید شده است.  

این مقام بلندپایه سازمان ملل متحد محدودیت‌های تمدید شده حقوق بشر را در زمینه آزادی بیان، تشکیل نشست و مجمع محکوم کرد.  

او همچنین از «دولت ترکیه خواست هر چه سریعتر وضع فوق العاده را لغو کند تا به همه شهروندان این کشور اجازه داده شود به طور کامل و برابر در امور عمومی مشارکت کنند و بدون محدودیت‌های غیرقابل توجیه حق رأی داشته باشند.»