وزارت کشور در اسرائیل این وزارتخانه گفته است مجوز اقامت عمر شکیر را باطل کرده است.

اسرائیل عمر شکیر، مدیر اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی دیدبان حقوق بشر را که شهروند آمریکا است به حمایت از کارزار تحریم اسرائیل متهم کرده است.

 شکیر این اتهام را رد می‌کند.

دیدبان حقوق بشر گفته است این کار اسرائیل برای جلوگیری از انتقادها از اسرائیل صورت می‌گیرد.

این نهاد حقوق بشری چندین گزارش انتقادی در باره وضعیت مناطق اشغالی فلسطینی توسط اسرائیل منتشر کرده است.

این سازمان حقوق بشری که در نیویورک مستقر است می‌گوید این تصمیم اسرائیل را در دادگاه به چالش خواهد گرفت.

اسرائیل سال پیش هم از صدور ویزای کار برای مدیر دیدبان حقوق بشر خودداری کرده بود اما پس از انتقاد آمریکا برای او ویزای موقت صادر کرد.

وزیر کشور اسرائیل گفته است به توصیه وزیر سیاست‌های راهبردی دست به این اقدام زده است.

گروه‌های حقوق بشری اعم از بین‌المللی و داخلی می‌گویند دولت راستگرای اسرائیل فشارها بر این گروه‌ها را در سال‌های اخیر تشدید کرده است.