ولی الله سیف  در دومین روز از یازدهمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران در دانشگاه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران مستقر در کرج، افزود: دست هایی در بازار ما حضور داشته است که در بازار ارز التهاب آفرینی می کنند که دستگاه اطلاعاتی کشور آنها را رصد می کنند.

رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: در این روزها سبک جدیدی از جنگ اقتصادی شروع شده که در اقتصاد ما نوسان و تخریب ایجاد کنند، بدون اینکه خودشان هزینه ای بپردازند. باید این عوامل را به خوبی بشناسیم و با انسجام داخلی و شناخت، یکدیگر را تخریب نکنیم زیرا باید بدانیم که دشمن می خواهد از این آب گل آلود ماهی بگیرد.

وی تصریح کرد: در روزهای تعطیلات نوروز ۹۷ که بی سابقه بود تحرکی در بازار ایجاد شود، اما جنجال هایی شد و پالس های منفی نسبت به اقتصاد نگرانی ایجاد کرده بود و می خواستند در اقتصاد ما ناامنی ایجاد کرده و اعتماد به آینده را متزلزل کنند.

سیف همچنین اظهار داشت: در ۲۱ فروردین تصمیم مدبرانه اتخاذ شد تا اقتصاد کشور را مصونیت ببخشیم به این معنا که در فضای کلی منابع به صورت متعادل هزینه شود، اشتغال و اهداف آن عملیاتی و اجرا شود و صادرات مسیر خود را انجام و حجمی هم برای واردات در نظر گرفته شود.

رییس کل بانک مرکزی افزود: وقتی حجم صادرات نفتی و غیرنفتی را با هم مقایسه می کنیم، در تراز کشور اضافه منابع ارزی هم وجود دارد، ولی وقتی التهاب آفرینی صورت می گیرد، هجومی به سمت خرید ارز ایجاد می شود.

وی گفت: تا حدودی احساس می شد که این پدیده در اقتصاد ما شکل گیرد و با تصمیمی به موقع که در فردای آن شاهد بودیم، همه صاحب نظران پشت آن ایستادند، اکنون در شرایطی هستیم که این نظام به درستی مستقر و به درستی در حال انجام است.

سیف افزود: آنها می خواستند کل کشور و تجارت خارجی ما را تحت تاثیر قرار دهند که کنترل آن نیازمند زمان لازم بود، اما کمتر از یک ماه در شرایطی خوبی قرار گرفته و توانستیم آن را کنترل کنیم.

رییس کل بانک مرکزی گفت: در یک ماه اول امسال ۶ میلیاد و ۵۰۰ میلیون دلار ارز از طریق بانک مرکزی، نظام بانکی و صرافی ها تامین شده است. حدود ۴ میلیارد دلار در همین مدت برای واردات تامین ارز کرده ایم و بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار نیز از سوی صادرکنندگان ارز وارد صرافی ها شده است.

سیف در ادامه تاکید کرد: با اطمینان خاطر می گویم که برغم نگرانی ها، ولی در شرایطی هستیم که آرامش کامل مستقر شده است.

وی همچنین افزود: دولت آمریکا موضع خودش را اعلام کرد. با این وجود هیچ گونه نگرانی در ایران ایجاد نمی کند، همه چیز در کننرل بانک مرکزی و حاکمیت است که با دقت منابع ارزی کشور را تخصیص می دهیم و اولویت ها مشخص شده است.

رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: رشد اقتصادی سال ۹۵ کشور ۱۲.۵ درصد بود که در بین کشورهای دنیا رتبه اول بود، منتقدین گفته اند که این رشد تنها مربوط به بخش نفت بوده است، ما منکر نمی شویم که با فضایی که برجام ایجاد کرد و استفاده درست وزارت نفت از این فضا توانسته ایم به این رشد دست یابیم.

 تلاش های موثر دولت تدبیر و امید

رییس کل بانک مرکزی گفت: یکی از شاخص اقتصادی کشور آرامش و ثبات بود که در اقتصاد از ابتدای دولت یازدهم حاکم شد و یکی از موارد این آرامش بازار ارز بود. در گذشته شاهد نوسانات عمیقی در بازار ارز بودیم و از زمان پیروزی روحانی شرایط متحول شد.

وی خاطرنشان کرد: نرخ ارز قبل از اعلام نتایج انتخابات بالای 3 هزار تومان بود ولی از ابتدای شروع این دولت به 3 هزار تومان و کمتر هم رسید. در آن زمان اشاره ام این بود که بعید است نرخ ارز از این پایین تر بیاید.

سیف با تاکید بر اینکه نقش بانک مرکزی در بازار ارز نقش تخفیف نوسانات است و نمی توان نرخ ارز که بنا به متغیرهای بنیادین اقتصادی شکل می گیرد را با تصمیم بانک مرکزی تغییر داد، گفت: وظیفه بانک مرکزی این است که از نوسانات و هیجانات موقت و زودگذر جلوگیری کند، فرق نمی کند این نوسان در جهت کاهش یا افزایش باشد.

وی ادامه داد: یکی از نوسانات در زمان پذیریش قطنامه 598 بود. آن نوسان اقتصاد را تخریب کرد و در معرض عدم اطمنیان قرار داد. نمونه دوم در انتخابات 92 بود، مدیریت همان مدیریت قبل بود و چیزی اتفاق نیفتاده بود، اما در اوایل انتخابات 92 ظرف 3 ماه بالای 3 هزار و 800 آمد، این چیزی نیست جز تاثیر یک انتظار مثبت و دلایل منطقی دیگری ندارد.

رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: عوامل اقتصادی و غیراقتصادی در بی ثباتی بازار نقش دارد. عوامل اقتصادی و عوامل غیر اقتصادی یکی از شاخص های تورم است و دلیل اصلی اینکه نرخ دلار دائما در حال تغییر است.

سیف همچنین گفت: با اقدامات دولت توانسته ایم نرخ تورم را تک رقمی کرده و از 40 درصد به 9 درصد برسانیم و در فروردین 97 این نرخ به 9.2 درصد رسیده است.

وی افزود: در سال های 95 و 96 بعد از 26 سال توانستیم تورم تک رقمی دشته باشیم که این یک وضعیت مطلوب است، اما این تورم مطلوب تک رقمی ما می تواند بر روی نرخ ارز اثر داشته باشد زیرا در طرف های تجاری بین المللی ما نرخ تورم 2 یا 3 درصد است، اگر ما این را کنترل و متوقف نکنیم، در یک جایی این فنر فشرده شده باز و ایجاد نوسان می کند.

رییس کل بانک مرکزی گفت: در ابتدای دولت یازدهم سعی کردیم این منطق را بپذیریم و اجازه دهیم تا نرخ ارز متناسب با واقعیت های اقتصادی خود را منطبق کند و توجه دولت به سمت تورم نک رقمی بود و توانستیم به این نتیجه برسیم.

وی ادامه داد: دیدگاه منطقی که وجود دارد این است که در این دوره تلاش شد تا نرخ ارز با متغیرهای اقتصادی منطبق و تعدیل شود، در خصوص عوامل غیراقتصادی و روانی که در امید به آینده نیز تاثیرگذار بوده و عدم اطمینان را ایجاد و یاامید زیادی بدون پشتوانه ایجاد می کند، در دولت یازدهم نرخ ارز کنترل و ثبات و آرامش ارز در بازار و اقتصاد ایجاد شد.

رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: فعال اقتصادی در آن دوره جرات سرمایه گذاری برای بلندمدت را پیدا کرد، این در حالی است که در بدترین شرایط فعال اقتصادی جرات هیچ فعالیتی را ندارد. وقتی اطمینان به آینده جلب شد، حرکت های سرمایه گذاری شروع شد و بر این اساس در سال گذشته رشد سرمایه گذاری را داشته ایم.

وی همچنین با اشاره به نقش برجام در این فرآیند، گفت: برجام خود یک امیدی را ایجاد کرد و در جاهایی که احساس شد آن امید تحقق نیافته است، انتظارات نسبت به برجام در فردای آن روز خیلی زیاد بود زیرا افراط و تفریط هایی می شود که یا می گوییم برجام هچ نتیجه ای نداشته یا کلی تاثیر داشته است.

سیف همچنین گفت: با برجام صادرات نفت 2برابر شد و ارتباطات بانکی بین المللی فضای جدیدی برای ما باز کرد، اما انتظارات از آن بیشتر بود، وقتی خوش بینی افراطی ایجاد شده اما در مقابل با موانعی مواجه می شود، تاثیرات منفی برجای می گذارد.