به گزارش النشره، محمد المومنی سخنگوی دولت اردن گفت: موضع تاریخی و آشکار اردن در حمایت از همه تلاشها و طرح های بین المللی برای پایان دادن به اشاعه تسلیحات هسته ای و کشتار جمعی در خاورمیانه و کل جهان از جمله تلاش های آمریکا در این زمینه است.

وی مدعی شد: ایران باید دعوت به مذاکرات مورد نظر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را اجابت کند و به همکاری با همه طرفها برای عاری کردن منطقه از سلاح کشتار جمعی ادامه دهد.

سخنگوی دولت اردن گفت: تفاهماتی برای ممانعت از اشاعه تسلیحات هسته ای و توقف مسابقه تسلیحاتی که دنیا را تهدید می کند، برقرار شود.