خانه سینما در ارتباط با خروج ترامپ از برجام اطلاعیه صادر کرد.

در این اطلاعیه آمده است:

صحنه بین المللی با آشفتگی های ناشی از نادانی و عدم تعهد به توافقات، دوران غریبی را می گذراند. سینمای ایران و همه هنرمندان آن با کوله‌باری از اعتبارات جهانی در دفاع از حیثیت ملت بزرگ ایران، با اتکا به اقتدار ملی و فرهنگ و هنر دیر سال خود، مشتاقانه در همه صحنه‌ها حاضر خواهند بود.