کاظم جلالی نماینده تهران و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با تاکید بر لزوم وحدت ملی بعد از خروج آمریکا از برجام، گفت: یکی از موضوعاتی که باید بر روی آن بحث کنیم، موضوع وحدت ملی بعد از برجام است.

 

 او ادامه داد: یکی از موضوعات اساسی این است که تهدید های خارجی می‌تواند بر ما موثر باشد؟ من معتقدم ظرفیت‌های ایران آنقدر زیاد است که ما می‌توانیم با استفاده از ظرفیت‌های داخلی‍مان گام‌های موثری را برداریم که این امر نیازمند وحدت ملی است. در کشور نیاز داریم که با هم گفت‌وگو کنیم و به نوعی همدیگر را به رسمیت بشناسیم و از ظرفیت‌های همه جریانات و جناح‌های سیاسی وعناصر داخلی کشور استفاده کنیم که بتوانیم از این دوران هم عبور کنیم.

 

رئیس مرکز پژوهش ها تاکید کرد: نباید با خروج آمریکا از برجام شاهد انتقام‌گیری سیاسی باشیم. انتقام‌گیری سیاسی معنایی ندارد چون شرایط امروز ما تبعا به مراتب از شرایط دیروز بهتر است. چون ما دیروز در شورای امنیت سازمان ملل متحد بودیم و آمریکایی‌ها تلاش می‌کردند اجماعی علیه ما ایجاد کنند.

 

او گفت: اما امروز شرایط به گونه‌ای است که حتی همان دوستان سنتی ایالات متحده آمریکا در مقابل آمریکا هستند. بنابراین وضعیتمان از دیروز بسیار بهتر است و با ساماندهی شرایط داخلی کشور می‌توانیم از این دوران عبور کنیم.

 

جلالی در خصوص اینکه آیا ایران در برجام می ماند؟ گفت: به نظر می‌رسد موضع رئیس حمهور در این خصوص بسیار خوب بود، مبنی بر اینکه باید بررسی کنیم و ببینیم کشورهای امضا کننده برجام چه تضمین‌هایی را به ایران می‌دهند که منافع ایران تامین شود و در آن شرایط می‌توان تصمیم بهتری را اتخاذ کرد.