حضور در کشورهای خارجی یکی از موقعیت‌های مناسب برای افرادی است که قصد دارند برای عملیات خرابکارانه، اطلاعات مورد نیازشان را جمع آوری کنند.

راه درست برخورد با چنین مواردی در قالب یک پویانمایی توضیح داده شده است که در ادامه مشاهده می‌کنید.