دکتر رضا مسائلی اظهار داشت: وزارت بهداشت به منظور معرفی اقلام با اصالت و با کیفیت تجهیزات پزشکی، با توجه به اهمیت مدیریت منابع مالی خود، در اجرای سیاست‌های طرح تحول سلامت مبنی بر در دسترس بودن تجهیزات و ملزومات پزشکی در مراکز درمانی و عدم ارجاع بیمار به خارج از بیمارستان، سقف قیمت این ملزومات پزشکی مصرفی را با توجه به مصوبه هیات دولت از طریق کمیسیون قیمت گذاری تجهیزات پزشکی تعیین و در وب سایت imed در بخش استعلام بارگذاری کرده است.  

وی افزود: مطابق بخشنامه‌های وزارت بهداشت، مراکز درمانی دولتی و خصوصی باید در سقف قیمت‌های اعلامی، نسبت به خرید اقدام نمایند و خرید خارج از لیست imed مجاز نبوده و تخلف محسوب می‌شود.

بنابر اعلام وبدا، مسائلی در ادامه گفت: مراکز درمانی دولتی و خصوصی در خرید سایر اقلامی که در imed برای آنها تعیین قیمت صورت نگرفته، می‌بایست مطابق آیین نامه مالی و معاملاتی خود و بر مبنای اصل رقابت اقدام به خرید کنند.

لینک استعلام سقف قیمت ملزومات پزشکی مصرفی در وب سایت اداره کل تجهیزات پزشکی به نشانی www.imed.ir در دسترس عموم می باشد.