رویترز گزارش داد، وزیر اقتصاد ترکیه در واکنش به تصمیم آمریکا برای بازگشت تحریم های ثانویه ایران گفت: کشورش تا حد امکان به تجارت با ایران ادامه خواهد داد و در این باره به کس دیگری حساب پس نمی دهد.

در حالی که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا گفته آمریکا از توافق هسته ای ایران خارج می شود، نیهات زیبکچی، وزیر اقتصاد ترکیه گفت، کشورش تا حد امکان به تجارت با ایران ادامه خواهد داد و در این باره به کس دیگری پاسخگو نخواهد بود.

زیبکچی افزود: «از حالا به بعد، ما مبادلات تجاری مان با ایران را در چهارچوب ساختار ممکن انجام خواهیم داد و در این باره به کس دیگری حساب پس نخواهیم داد.»