علی اکبر فرازی کارشناس ناتو و اروپا درباره خروج آمریکا از برجام به خبرآنلاین گفت: «باز هم نوبت نقش افرینی مردم ایران است. ترامپ سر انجام تصمیم خود مبنی بر خروج امریکا از برجام را اعلام کرد. برجام برای امریکا " بهانه " است.»

وی در ادامه گفت: «اصل کلی که همیشه امریکایی ها روی ان تاکید داشته و دارند متزلزل کردن و نهایتا تغییر نظام در ایران است.

زبان تهدید یا تطمیع یک هدف را دنبال می کند و ان ایجاد انشقاق و چند دستگی در صفوف ملت است.

ترامپ ناشیانه بر مشکلات داخلی انگشت گذاشت و سعی کرد مردم را به روی گردانی از نظام تهییج کند.

تجربه نشان داده ملت ایران در این گونه مواقع حتی با نظر داشت مشگلات داخلی کوچکترین استقبالی از دلسوزی های ظاهری دشمنان نمی کنند.»

این دیپلمات در نهایت گفت: «اینک یک بار دیگر نوبت مردم است تا علیرغم همه مشگلات و دلتنگی ها صفوف خود را مستحکم کنند.

کافی است مردم بدانند عربستان سعودی و اسراییل تنها کشورهایی هستند که از تصمیم ترامپ خشنود شدند. اما ما هرگز دشمن را شاد نخواهیم کرد.