برنی سندرز سناتور مستقل آمریکایی و یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری در انتخابات درون حزبی دموکرات‌ها در توییتر خود نوشت: قدرت واقعی آمریکایی‌ها با توانایی آن‌ها در نابودی چیز‌ها نشان داده نمی‌شود بلکه با توانایی آن‌ها در ایجاد اجماع بین‌المللی در مشکلات مشترک نمایش داده می‌شود. 

سندرز در ادامه نوشت: این کاری بود که توافق هسته‌ای انجام داد. امروز رییس جمهور ترامپ ما را در مسیری متفاوت و به مراتب خطرناک‌تر قرار داد.

برنی سندرز: ترامپ ما را در مسیر خطرناکی قرار داد