میریوسف علوی کارشناس ارشد روابط بین الملل درباره خروج آمریکا از برجام به خبرآنلاین گفت: «نمایش سه شنبه ترامپ بیش از هرچیز نشانه استحکام و جان سختی برجام بود. نه تنها یکسال طول کشید تا کلنگ ترامپ بتواند در آن نفوذ کند، بلکه هنوز هم فرو نپاشیده است. هنوز اراده سیاسی اروپا و چین و روسیه می تواند این بنا را سرپا نگه دارد که در روزهای آینده باید منتظر این اراده ماند.»