در این بیانیه که یک نسخه آن در تارنمای دفتر نخست‌وزیری انگلیس منتشرشده، آمده است که برجام به‌اتفاق آراء از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه ۲۲۳۱ به تصویب رسید. &#۳۹;این توافق همچنان به لحاظ امنیتی برای ما حائز اهمیت است.&#۳۹;