وزارت خزانه داری آمریکا دستور العمل خروج از برجام را منتشر کرد و طی آن اعلام کرد که تحریم‌ها علیه ایران طی بازه ۹۰ روزه و ۱۸۰ روزه علیه ایران باز می‌گردد.

بر اساس این گزارش، تحریم خرید نفت ایران بعد از ۱۸۰ روز وبقیه تحریم ها بعد از ۹۰ روز باز می‌گردد.