الحدث گزارش داد، عربستان از تصمیم آمریکا در خروج از توافق هسته‌ای با ایران استقبال کرد.