این کتاب در مورد روح و زندگی پس از مرگ توسط آرن هوسی نویسنده فرانسوی نوشته شده است. هوسی معتقد بود، چون این کتاب به سرنوشت روح انسان مربوط می‌شود پس سزاوار پوشش انسانی است او جلد این کتاب را از پوست بدن یک زن بیمار روانی که دچار مرگ مغزی شده بود برداشته است.

 

از پوست یک زن مُرده کتابی را جلد کردند (+عکس)