سیده فاطمه حسینی در این باره گفت: نشست اعضای کمیسیون اقتصادی با جهانگیری به پیشنهاد نمایندگان و درباره موضوع بازار ارز، در راستای انتقال انتقادات موجود به عملکرد ارزی دولت و نیز به منظور تبادل نظر و هم افزایی در این زمینه، برگزار می شود.

به گفته وی  این نشست فردا بعدازظهر برگزار خواهد شد.