روسیا الیوم نوشت، پس از آنکه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف را برای تصدی مجدد پست نخست وزیریتعیین کرد، دومای روسیه به تعیین مدودف در این منصب رای مثبت داد.

مدودف در جلسه دوما به تشریح برنامه‌ها و دیدگاه خود نسبت به ساختار دولتی که درصدد تشکیل آن است، پرداخت.