ترامپ در صفحه توئیتری خود نوشت :

جان کری نمی‌تواند با این واقعیت که فرصتش را از دست داده کنار بیاید! جان، از مذاکرات کنار بکش، داری به کشورت آسیب می‌زنی!

حمله توئیتری ترامپ به جان کری؛ کنار بکش

ترامپ همواره جان کری را به خاطر برجام مورد سرزنش قرار داده است.

رئیس جمهور آمریکا قرار است امشب زودتر از موعد مقرر یعنی 22 اردیبهشت ماه، تصمیم خود را درباره توافق هسته ای اعلام کند.

ترامپ امشب ساعت 22:30 به وقت ایران تصمیم خود را در کاخ سفید اعلام خواهد کرد.