یورونیوز گزارش داد، «اریک اشنایدرمن» دادستان ایالت نیویورک در پی ادعاهای تعرض فیزیکی از طرف چهار زن از مقامش استعفا کرد.

پیشتر نشریه نیویورکر گزارشی به نقل از چهار زن که اشنایدرمن را به زدن خود متهم می کنند منتشر کرده بود.

دو نفر آنها می گویند زمانی نامزد اشنایدرمن بودند.

این در حالی است که اشنایدرمن از حامیان صریح اللهجه حقوق زنان در جنبش «Me Too» ( من هم) علیه آزار جنسی بوده است.

وی در بیانیه ای که دوشنبه شب منتشر شد نوشت: در چند ساعت اخیر ادعاهایی جدی علیه من مطرح شده که قویا آنها را رد می کنم. هرچند این ادعاها به رفتار حرفه ای من یا عملکرد دفترم مربوط نیست، مانع خواهد شد به طور موثر امور دادستانی را در این مقطع حساس هدایت کنم.

اندرو کومو فرماندار نیویورک در پی انتشار گزارش نیویورکر از اشنایدرمن خواسته بود استعفا دهد.