سمیه محمودی در  جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس در تذکری به رئیس‌جمهور گفت: آقای روحانی من به دنبال ناامید کردن مردم نیستم ولی واقعیت‌ها را باید گفت. مردم نگرانند ولی شما می فرمایید نگران نباشید. اما نگرانی وجود دارد. مدیران کشور ما دچار روزمرگی شده اند. در مقابل مسائل و مشکلات بی تفاوت هستند. تکلیف اقتصاد کشور ما مشخص نیست.

این عضو فراکسیون جوانان مجلس بیان کرد: من به عنوان عضوی از فراکسیون جوانان مجلس تاکید زیادی بر اشتغال جوانان دارم اما حفظ اشتغال موجود خیلی مهمتر از ایجاد اشتغال است. دولت شما تعهد کرد که اشتغال ایجاد کند اما موضوع حفظ اشتغال موجود را هم در نظر بگیرید. ایجاد اشتغال جدید پیش‌کش.

نماینده مردم شهرضا انتقاد کرد: آقای رئیس‌جمهور با این وضعیت نابسمان بازار ارز عدم تبعیت بانکها از دولت و همراهی نکردن آنها در پرداخت تسهیلات، عدم توانایی بدنه اقتصادی دولت در کنترل بازار ارز و ایجاد ثبات در بازار همین اندک واحدهای تولیدی را با تعطیلی مواجه می کند. ضروری است که دولت در خودش تغییراتی ایجاد کند و از ظرفیت نخبگان استفاده کند. کشور ما به همکاری و همدلی نیاز دارد این حاشیه سازی را کنار بگذاریم.

محمودی در تذکری به هیئت رئیسه مجلس و هیئت رئیسه‌های کمیسیون‌های مجلس گفت: آقای پزشکیان مجلس ما هم روزمره است و این موضوع نتیجه‌ای را حاصل نمی کند. ما فقط حرف می‌زنیم. از این حرف زدنها بیرون بیاییم.

وی در پایان در تذکری به وزیر ارشاد در خصوص عدم نظارت بر سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: وقف صدقه جاریه است که بزرگان دین به آن تاکید داشته‌اند. عملکرد بد برخی مدیران باعث نشود که مردم از این امر الهی روی برگردان شوند.