یک راننده زن به دلیل خواب آلودگی و از دست دادن کنترل خودرو، دچار حادثه شد و به داخل دریاچه سقوط کرد.

پس از سر رسیدن پلیس شوگرلند آمریکا به محل حادثه، سه افسر برای نجات زن به داخل دریاچه رفتند و او را نجات دادند.

گفتنی است؛ پس از عملیات نجات، خودرو به طور کامل در آب فرو رفت.