داریوش اسماعیلی، اظهار داشت: کمیسیون مشترک اصلاح بخشی از ساختار دولت امروز با حضور ۱۸ نماینده از ۲۳ عضو کمیسیون تشکیل جلسه داد.

وی ادامه داد: این جلسه با حضور انصاری معاون رئیس جمهور و کارشناسان مرکز پژوهش ها و دیوان محاسبات انجام شد و کلیات طرح بعد از بحث و بررسی به رای گذاشته شد و در نهایت اعضای کمیسیون با کلیات این لایحه مخالفت کردند.

به گزارش مهر، سال گذشته دولت لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت را به مجلس تقدیم کرد این لایحه در راستای تفکیکی وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و ورزش و جوانان به مجلس ارائه شده بود.

نمایندگان معتقد بودند که دولت هنوز اساسنامه وزارتخانه های ادغامی را به مجلس ارائه نداده بود بنابراین درخواست برای تفکیک آنها درست نیست.