ارب‌کا نوشت، در این لایحه تحریم علیه افرادی پیشنهاد شده که بر حمایت از صنایع روسیه با تمرکز بر زنجیره تامین صنعت دفاعی، توسعه و یا تولید تجهیزات پایه و سلاح‌های متعارف پیشرفته دخالت دارند.

این لایحه پیشنهاد می‌دهد تا رئیس جمهور آمریکا تحریم‌های مختلفی را برای چنین افرادی اعمال کند، از جمله اقدامات تحریمی و محدود کننده بر ضد کشورهایی که از روسیه سلاح می‌خرند و از تروریسم حمایت می‌کنند.

با این حال استثناهایی در این لایحه در نظر گرفته شده است که مختص کسانی است که فعالیت آنان در این عرصه به امنیت ملی آمریکا آسیبی نمی‌رساند.