علی رغم افزایش قیمت ها در روز گذشته بازار خودرو امروز در آرامش به سر برده و خبری از افزایش بیشتر قیمت ها نیست. فقط از میان خودروهای داخلی قیمت هایما S۷  شاهد افزایش ۲ میلیون تومانی بود و با قیمت ۱۱۷ میلیون تومان به فروش می رسد.

پژو تیپ ۵ هم با کاهش ۲۰۰ هزار تومانی با قیمت ۴۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، پژو صندوق دار V۸  هم با کاهش ۵۰۰ هزار تومانی با قیمت ۴۴ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ هم با افزایش ۱۰۰ هزار تومانی با قیمت ۳۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به فروش می رسد.

 قیمت تعدادی از خودروهای داخلی در بازار امروز به شرح زیر است:

13970218135248201140773610