محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه صبح امروز به همراه معاونین و مدیران ارشد وزارت امور خارجه از گروه صنعتی «مپنا» بازدید کرد.

شرکت بزرگ مپنا متشکل از شرکت مادر و ۴۱ شرکت وابسته است که در حوزه تولید برق، ساخت نیروگاه، انواع توربین و غیره فعالیت دارد. این شرکت موفق ایرانی ۱۷ درصد پروژه های نیروگاهی جهان را در اختیار دارد و در کشورهای مختلف سرمایه گذاری کرده است. مپنای ایران با شرکت های معظمی چون زیمنس آلمان و جنرال الکترونیک آمریکا رقابت می کند.