جبار اللعیبی، وزیر نفت عراق گفت: این توافق در شهر بصره امضا شد.

تحت این توافق، شرکت BP ظرفیت تولید شش میدان نفتی در منطقه کرکوک را به بیش از یک میلیون بشکه در روز افزایش خواهد داد که سه برابر ظرفیت فعلی این منطقه است.

میادین نفتی کرکوک در اکتبر با اقدام نیروهای دولت مرکزی عراق برای پس گرفتن کنترل این منطقه از نیروهای کرد، تحت کنترل بغداد درآمدند. وزیر نفت مذاکرات با BP را در اکتبر چند روز پس از خروج نیروهای کرد از کرکوک آغاز کرد.

صادرات نفت از این منطقه که از طریق خط لوله ای که از ترکیه عبور می کند انجام می گرفت، پس از عملیات ارتش عراق متوقف شد.

عراق قصد دارد صادرات نفت کرکوک به ایران از طریق تانکرهای نفتکش را آغاز کند اما جاده به سوی مرز هنوز به طور کامل از وجود نیروهای تروریستی داعش پاکسازی نشده است.

شرکت BP در سال ۲۰۱۳ توافق کرد به عراق برای توافق افت شدید تولید در کرکوک کمک کند. نیروهای کرد سپس کنترل این منطقه را در سال ۲۰۱۴ پس از اینکه نیروهای داعش را عقب راندند، بدست گرفتند.

طبق اعلام BP، کرکوک یکی از بزرگترین و قدیمی‌ترین میادین نفتی در خاورمیانه است که برآورد شده حدود ۹ میلیارد بشکه ذخایر نفت قابل استخراج دارد.

شرکت BP در گذشته برای شرکت "نفت شمال" کمک فنی برای کمک به توسعه مجدد میدان کرکوک فراهم کرده بود.

عراق دومین تولیدکننده بزرگ عضو اوپک پس از عربستان سعودی است. ظرفیت تولید این کشور حدود پنج میلیون بشکه در روز است اما اکنون در راستای پایبندی به توافق کاهش تولید اوپک، ۴.۴۵ میلیون بشکه در روز تولید می‌کند.

بر اساس گزارش رویترز، عمده نفت عراق در مناطقی که تحت کنترل دولت مرکزی در جنوب است، تولید می‌شود و از بنادر جنوبی در خلیج فارس صادر می‌شود. منطقه نیمه خودمختار کردستان حدود ۳۰۰ هزار بشکه در روز نفت از شمال عراق از طریق خط لوله ای که به ترکیه می رود، نفت صادر می‌کند.