تمرین استقلال قبل از بازی مهم با ذوب آهن یک مهمان غریبه داشته است. یکی که یواشکی از بالای ورزشگاه داشته با دوربین فیلمبرداری می کرده و شناسایی شده است. وقتی مسئولان تدارکات تیم به سمتش می دوند تا بگیرندش ، این آقای جاسوس از ترس دوربینش را ول کرده و در رفته است!

راستی این فیلم را برای چه کسی می گرفته اند؟ شاید حریفان مرحله بعد استقلال از حالا به فکر داشتن فیلم تمرینات این تیم بوده اند.