براساس رای اعضای شورای شهر تهران، محمدعلی افشانی و سمیع‌الله مکارم حسینی(سرپرست کنونی شهرداری تهران) بیشترین رای را داشتند و دو نامزد نهایی تصدی این پست شدند.