اعضای شورا باید از میان چهار نفر از کاندیداها به نام‌های سمیع‌الله حسینی مکارم، سید محمود حسینی، پیروز حناچی و سید محمدعلی افشانی دو نفر را انتخاب کنند.