وقوع چندین زلزله پیاپی در منطقه هاوایی آمریکا منجر به خروج مواد مذاب آتش فشانی از دل زمین شد.

لحظه حرکت این مواد مذاب و در بر گرفتن یک خودروی فورد موستانگ پارک شده در کنار خیابان به تصویر کشیده شده است.

گفتنی است؛ خروج مواد مذاب در هاوایی دست کم ۲۶ خانه را تخریب کرده است.