تا اینجای کار، پیام‌رسان‌هایی مانند «سروش»، «آی‌گپ»، «ایتا» و «بله» از حمایت رسانه‌ای و تبلیغاتی بیشتری برخوردار بوده‌اند. در خبرها آمده است دو بانک پیام‌رسان «آی‌گپ» را خریده‌اند. رسول کاظمی، مدیر پیام‌رسان آی‌گپ، نیز گفته: «توافق میان پیام‌رسان آی‌گپ و کنسرسیومی با عضویت شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران، مجموعه شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) و بانک‌های پارسیان و پاسارگاد حاصل شده است.        

این کنسرسیوم دنبال توسعه یک پیام‌رسان ملی قدرتمند و مناسب برای کسب‌وکارها با خدمات پرداخت است»؛ اما یکی از اعضای هیئت‌مدیره شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران، چهره‌ای شناخته‌شده است؛ «مهرداد بذرپاش». آخرین آگهی تغییرات شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران (سهامی خاص) به تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۶ در روزنامه رسمی منتشر شده است که در بخشی از این آگهی آمده: «به استناد صورت‌جلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۳۹۶.۸.۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای مهرداد بذرپاش به شماره ملی.... به نمایندگی از شرکت گروه توسعه صنعت و معدن تدبیر به شناسه ملی....به سمت رئیس هیئت‌مدیره، ...