کمال کامیابی‌نیا که در اواخر بازی با الجزیره امارات از ناحیه کتف دچار دررفتگی شد دقایقی قبل برای انجام معاینات دقیق به بیمارستان منتقل شد.

علیرضا حقیقت پزشک تیم پرسپولیس کامیابی‌نیا در اعزام به بیمارستان همراهی کرد تا وضعیت دقیق این بازیکن مشخص شود.