"رئا"یکی از جزایر فرانسه است که الاغ‌های پیژامه‌پوش آن باعث جذب گردشگر و توجه جهانی به این منطقه شده است.

 

عکس/ جذب گردشگر به کمک الاغ‌های پیژامه‌پوش!