رسانه‌های انگلیس خبر دادند که میان پلیس و یک فرد مسلح در شهر آکسفورد تیراندازی روی داده است.

در پی این حادثه، پلیس چندین خیابان را در آکسفورد مسدود کرد.

هنوز جزئیات بیشتری از این حادثه گزارش نشده است.